• Eerdere events

Event 2015

Patrick Reinmoeller, Professor of Strategic Management van Cranfield University en visiting professor aan de Erasmus Universiteit verzorgde een lezing tijdens het Sales Leadership alumni event.

Hij gaf in zijn lezing aan dat uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds korter bestaan, gemiddeld 15- 18 jaar (In 1960 nog circa 60 jaar). Is dit het gevolg van de economische crisis, de globalisering en technologische ontwikkelingen (‘disruptive innovations’)?

Of is er iets anders aan de hand? Bedrijven hebben te maken met snel wijzigende omstandigheden en nieuwe concurrenten, maar zijn ze ook in staat hierop tijdig en adequaat te reageren? Wat is hun strategische wendbaarheid en vermogen om te veranderen?

Refererend aan o.a. Kodak, V&D en Blokker (allen ongeveer uit dezelfde tijdvak, 1880-1900) werd beschreven hoe deze bedrijven zeer succesvol waren maar niet de stap konden maken om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Een andere mind set is noodzakelijk!

In het boek Strategic Management – Competitivess and Globalization van Reinmoeller cs. wordt beschreven hoe ondernemingen met een andere ‘mind set’ in kunnen spelen op de nieuwe werkelijkheid. Met de andere mind set wordt vooral gedoeld op open innovatie, dus gebruik makend van interne, maar ook externe expertise en ideeën.

Reinmoeller vatte de bijeenkomst samen met het beantwoorden van de vraag:
Hoe kunnen jij en jouw commerciële organisatie steeds relevant blijven voor de klant? Hier is tijdens de afsluitende borrel nog stevig over gediscussieerd, waarbij ook Patrick Reinmoeller uiteraard zijn eigen bevindingen deelde.