Privacy Statement & Disclaimer

ALGEMEEN

Indien u bij ons een programma of training volgt via uw organisatie / bedrijf of op individuele basis, worden gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens en dergelijke vastgelegd. Centre for Commercial Innovation gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om u van (nieuwe) producten en diensten van Centre for Commercial Innovation op de hoogte te houden.
De organisatie gegevens en uw gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

E-MAILADRES

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, dan zal deze alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven na uw toestemming. Indien u er geen prijs meer op stelt, kunt u op ieder moment afmelden.

AFMELDEN

Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten via nieuwsbrieven per e-mail, kunt u zich gemakkelijk uitschrijven van de nieuwsbrief of dit per e-mail melden bij info@commercialinnovation.nl.

INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Centre for Commercial Innovation over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van gegevens kunt u richten aan info@commercialinnovation.nl.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. commercialinnovation.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren en om informatie te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers (bijv. Google Analytics). U kunt kiezen om na bezoek van de website cookies in uw browser te wissen.

commercialinnovation.nl EN ANDERE WEBSITES

Op de site commercialinnovation.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Centre for Commercial Innovation kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

Centre for Commercial Innovation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Centre for Commercial Innovation.

Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de site commercialinnovation.nl betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen:

Centre for Commercial Innovation besteedt bij het samenstellen van de inhoud van commercialinnovation.nl de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn.

Centre for Commercial Innovation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie van commercialinnovation.nl en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af. Verwijzingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.commercialinnovation.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Centre for Commercial Innovation is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere sites, welke geen eigendom zijn van Centre for Commercial Innovation, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die sites.

Het is bezoekers van deze site niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centre for Commercial Innovation.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen contact op met info@commercialinnovation.nl